Измени и дополнувања во ЗДД Службен весник 199 од 25.9.2023

0
484

На 120-та собраниска седница одржана на 19.9.2023 година изгласани се измени и дополнувања на Законот за данокот на добивка и истите се објавени во Службен весник 199 од 25.9.2023. Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во Службен весник. Во продолжение ќе ги презентираме измените и дополнувањата од Законот за данокот на добивка…