Измени и дополнувања во ЗДДВ изгласани на 19.9.2023 и објавени во Службен весник 199 од 25.9.2023

0
530

Актуелните измени и дополнувања во ЗДДВ се меѓу најсуштинските измени во ова законско решение од неговото воведување. Овие измени се официјално изгласани во рамки на собраниска процедура на 120-тата седница на македонското Собрание одржана на 19.9.2023, а се објавени во Службен весник 199 од 25.9.2023 и стапуваат на сила со денот на објавувањето во Службен…