Измени и дополнувања во ЗДДВ (дел од антикризните мерки)

0
1614

Во Службен весник на РСМ бр. 57 објавени се најновите измени и дополнувања на Законот за данокот на додадена вредност кои се однесуваат на продолжување на примената на повластена даночна стапка од 5% за прометот на електична енергија за домаќинствата до 31 декември 2022 година, намалување на даночната  стапка на додадена вредност на прометот и…