Измени и дополнувања во Закон за данок на добивка (Сл. Весник 290 од 7.12.2020)

0
4674
Many receipts and hand holding magnifying glass. Many bills, checks and magnifier. Budget, finances, financial analysis, income and expenses, accounting concept. Modern flat design vector illustration

Во насока на обезбедување на дополнителна поддршка за стопанството, заради полесно справување со последиците од коронавирусот (COVID-19), донесени се измени и дополнувања во Законот за данок на добивка. Истите се објавени во Службен Весник 290 на 7.12.2020. Во продолжение ќе се осврнеме на овие промени. Измени-во-ЗДД-9.12.2020Download…