Измени и дополнувања во Закон за данок на личен доход (Сл. Весник 290 од 7.12.2020)

0
4385

Во насока на обезбедување на дополнителна поддршка за стопанството и граѓаните, заради полесно справување со последиците од коронавирусот (COVID-19), донесени се измени и дополнувања во Законот за данок на личен доход. Истите се објавени во Службен Весник 290 на 7.12.2020. Во продолжение ќе се осврнеме на овие промени. Измени-во-ЗДЛД-11.12.2020Download…