Измени и дополнувања во Законот за трговија (допрецизирање и менување на одредбите за работа во недела)

0
602

Измените и дополнувањата се главно во насока на давање на можност на продавниците, киосците и штандовите во туристичките места да работат и во недела од 9.7.2022, но има и низа други измени и дополнувања во Законот објавени во Службен весник 150/2022. Забрана за работа во недела и на државни празници и исклучоци Во член 25,…