Измени и дополнувања во Законот за работните односи објавени во Службен весник 151 од 6.7.2021

0
3324

Прочитајте повеќе за измените во продолжение. Во Службен весник 151 од 6.7.2021 беа објавени измени и дополнувања во Законот за работните односи, кои се однесуваат само на членот 104 од Законот и укинување на можноста за продолжување на договорот за вработување кога работникот ќе наполни 64 години возраст и 15 години пензиски стаж, со писмена…