Измени и дополнувања во Законот за извршување

0
8673
Law-Calculator

Во Службен Весник 14 од 20.1.2020 беше објавен Законот за изменување и дополнување на Законот за извршување. Главната измена се однесува на дефинирање на ситуациите во кои треба да се прави задршка од плата од 1/5 од нето платата. Главната измена се однесува на член 116 и 117 од Законот. Во член 116, каде се…