Измени и дополнувања во Законот за данок на добивка од Службен Весник 275 од 27.12.2019

0
8036
corporate-tax-calc

Во овој напис ќе се осврнеме на најзначајните промени во Законот за данок на добивка кои се актуелни периодов: опфатот на непрофитните организации во член 4-а, промените кај непризнатите расходи, амортизацијата, трансферните цени, ревалоризацијата и сл. Измените и дополнувањата објавени во Службен Весник 275 од 27.12.2019 а кои се однесуваат на ова законско решение се…