Измени и дополнувања во Законот за данокот на личен доход и нивна примена од 1.1.2023

0
568

На 95-тата собраниска седница одржана на 16.12.2022 година во скратена постапка донесен е Законот за изменување и дополнување на Законот за данок на личен доход. Законот за изменување и дополнување на Законот за данокот на личен доход е објавен во Службен весник број 274/2022 и влегува во сила со денот на објавувањето, односно на 20.12.2022…