Измени и дополнувања во Законот за даноците на имот објавени во Службен весник 151 од 6.7.2021

0
2828

Дел од измените и дополнувањата се суштински и повеќе за нив може да прочитате во продолжение. Во Службен весник 151 од 6.7.2021 беа објавени два Закони за изменување и дополнување на Законот за даноците на имот – првиот со суштински измени а вториот со фокус пред се на прекршочните одредби. Повеќе за измените може да…