Измени и дополнувања во Законот за ДДВ од Службен Весник 275 од 27.12.2019

0
7538
vat-inspection

Промените кај ЗДДВ главно се групирани во 4 категории: одредби кои се однесуваат на влезот на земјата во НАТО, дел кој се однесува на правото на одбивка на претходен данок, регистрација и дерегистрација во системот на ДДВ и усогласување на прекршочните одредби.