Измени во Законот за данок на личен доход (Службен весник 85 од 19.4.2021)

0
3086

Измените се во насока на обезбедување на континуитет на мерките за справување со последиците од здравствено-економската криза Со дел од Уредбите со законска сила во рамки на претходните пакети анти-кризни мерки, вршителите на самостојна дејност кои претрпеле штета во работењето поради ширење на коронавирусот (COVID-19) беа ослободени од плаќање на износот на аконтациите на данокот…