Измена на Одлуката за максимални маржи објавена на 14.6.2022 во Службен весник 135/2022

0
755

Во Службен весник 137/2022 од 15.6.2022 Одлуката беше изменета. Пречистениот текст на одлуката (Службен весник 135 и 137/2022) Ви го презентираме во продолжение. Врз основа на член 30 став 1 алинеја 1 од Законот за трговија (*) („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/04, 128/06, 63/07, 88/08, 159/08, 20/09, 99/09, 105/09, 115/10, 158/10, 36/11, 53/11,…