Измена на Одлуката за добра и услуги кои се даночат со повластена стапка на ДДВ

0
474

Измената е објавена во Службен весник 214 од 12.10.2023. Изменети се табелите во: член 2, став (1), точка 1 (тоа се табелите каде беа наброени производите кои ќе се даночат по стапка од 5%) и во став (4) (тоа се табелите каде беа наброени производите кои ќе се даночат по стапка од 10%). Измената на…