Извештај за парични текови (МСС 7 и Оддел 7 од МСФИ за МСЕ)

0
110

Извештајот за парични текови (ИПТ) е дел од сетот на финансиски извештаи (ФИ) кои сите средни и големи трговци се должни да ги изготвуваат, како дополнување на стандардните извештаи од годишната сметка. Истиот е опфатен во МСС 7 и Оддел 7 од МСФИ за МСЕ. Прочитајте повеќе во написот подолу 👇🏼 Извештај-за-парични-текови-26.2.2024Download…