Известување од Владата во врска со надоместок на плата на работниците, за време на принуден одмор и отсуство од работа поради виша сила

0
7212

Владата излезе со соопштение на официјалната Веб страница во врска со тема која ја брануваше јавноста од почетокот на кризата. Во врска со интересот на јавноста за надоместоците на работниците на плата, министерството за труд и социјална политика информира дека Законот за работните односи со членот 112 ги дефинира случаите кога на работникот му се…