Земјоделство: сметководствен третман

0
3001

Во овој напис ќе се осврнеме на сметководствениот тертман на настаните кои се вообичаени во работењето на земјоделските организации, во светло на МСС 41 и Оддел 34 од МСФИ за МСЕ. Сметководствен третман на настани во земјоделство – 13.4.2021Download…