Здравствени услуги од аспект на ЗДДВ

0
2801

Здравствените услуги од аспект на Законот за данокот на додадена вредност припаѓаат на категоријата на услуги ослободени од ДДВ без право на одбивка на предходниот данок, согласно член 23 точките 10 и 14 од Законот за данокот на додадена вредност. За примена на даночното ослободување на даночните обврзници не им е потребна посебна потврда односно…