Зголемен прагот за готовински плаќања на 3.000 евра

0
8184
money-laundering

Законот за дополнување на законот за спречување перење пари и финансирање тероризам донесе само едно, но исклучително важно дополнување. Имено, со член 48 од Законот, во делот „Забрани“, се забранува плаќање со готовина на стоки и услуги во износ од 2.000 евра или повеќе во денарска противвредност во вид на една или повеќе очигледно поврзани…