Залихи (Оддел 13 од МСФИ за МСЕ)

0
2338

Залихите и нивниот третман се дефинирани со МСС 2 и Оддел 13 од МСФИ за МСЕ. Заради фактот што ‘рбетот на нашата економија се токму МСЕ, поголемо внимание ќе посветиме на оддел 13 од МСФИ за МСЕ. Залихи (Оддел 13 од МСФИ за МСЕ) – 17.11.2021 – 2Download…