Закон за финансиска поддршка на работодавачите погодени од здравствено-економската криза, заради исплата на платите за месеците февруари и март 2021 година

0
3546

Законот е објавен во Службен весник 85 од 19.4.2021. Дефиниции „Работодавач“ во смисла на овој закон е секој правен субјект кој вработува работници врз основа на договор за вработување, физичко лице кое вработува работници врз основа на договор за вработување и работодавач корисник согласно со Законот за приватни агенции за вработување. Висина на поддршката и…