Закон за финансиска поддршка за СВД за февруари и март 2021 (Службен весник 85 од 19.4.2021)

0
3237

Главната поддршка за СВД во рамки на последниот сет мерки доаѓа токму преку ова законско решение. Дефиниции и ограничувања Физичко лице кое врши самостојна дејност е трговец поединец, физичко лице кое врши земјоделска дејност, лице кое врши занаетчиска дејност и лице кое врши услуги, кое остварува доход од вршење дејност и е запишано во соодветен…