Закон за спречување перење пари и финансирање на тероризам, анализа на клиенти и воспоставување на регистарот на вистински сопственици

0
4063

Бидејќи Регистарот на всистински сопственици при ЦР се стави во функција пред кусо време, сметаме дека е корисно да се запознаеме со некои аспекти на Законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам (ЗСППИФТ) врз основа на кои е воспоставен самиот регистар. Прочитајте повеќе со преземање на следниот напис. ЗСППИФТ-анализа-на-клиенти-и-воспоставување-на-Регистарот-на-вистински-сопственици-–-3.2.2021Download Дополнително, правилникот за водење…