Закон за прекршоци

0
4777

Во овој напис ќе се осврнеме на правата и обврските на субјектите во прекршочната постапка која се води пред комисијата за прекршоци како и начинот на спроведување на постапката на порамнување од страна на овластените службени лица при констатирање на прекршок и начинот на постапување и одлучување при водењето на прекршочната постапка од страна на…