Закон за данок на солидарност – напис и ексел алатка за пресметка

0
1329

На 120-тата седница на македонското Собрание одржана на 19.9.2023 година донесен е Закон за данок на солидарност. Истиот е објавен во Службен весник 199 од 25.9.2023. Со одредбите на овој закон се уредува оданочувањето со данокот за солидарност, обврзникот за плаќање на данокот за солидарност, даночната основа за пресметување на данокот за солидарност, стапката по…