Измени во Законот за ДДВ од мај и јуни 2019

0
6126
taxes-desk

Во овој напис ќе се осврнеме на дел од позначајните последни измени на Законот за ДДВ објавени во Службен весник бр. 98 од 21.05.2019 и бр. 124 од 18.06.2019. Паралелно како надополнување на измените на Законот за ДДВ ќе дадеме краток осврт и на измените на Законот за едношалтерски систем за водење на трговски регистар…