Електронска трговија – нормативни аспекти

0
531

Здравствено економската криза предизвикана од COVID-19 доведе до менување на дел од потрошувачките навики на населението и драстично зголемување на пазарењето преку Интернет. Како последица на оваа ситуација во Македонија се појавуваат се повќе претпријатија кои работат на бизнис модел што се базира исклучиво на Online продажба, без никакво физичко присуство, а истовремено се зголемува и бројот на претпријатијата кои покрај физичкото присуство користат Интернет како дополнителен канал за продажба, комуникација и промоција а кај дигиталните производи истовремени и за испорака. Заради тоа во овој напис сакаме да се осврнеме на дел од нормативните, сметководствени и даночни аспекти на трговијата преку Интернет.