Евиденциски обврски во трговијата на големо и мало

0
776

Трговијата на големо и мало остануваат носечки дејности во нашиот економски систем, а прашањата поврзани со правнилното евидентирање на настаните во овие дејности од аспект на Законот за трговија, но и од сметководствен аспект остануваат секогаш актуелни теми. Евиденциски-обврски-во-трговијата-на-големо-и-мало-23.8.2022Download…