Државна помош – МСС 20 и Оддел 24 од МСФИ за МСЕ

0
347

Финансиската помош и поддршка добиена од страна на националните влади е круцијален елемент во борбата против негативните последици по стопанството предизвикани од ефектите на периодот на последователни економски кризи. Во овој напис ќе се осврнеме на сметководствениот третман на добиената помош и ќе предложиме начин на евиденција низ конкретни примери. Државна-помош-МСС-20-и-Оддел-24-од-МСФИ-за-МСЕ-30.8.2023Download…