Договори за изградба

0
6936
изградба

Во овој напис ќе дадеме осврт на сметководствениот третман на приходите кои произлегуваат од извршување на услуги поврзани со повеќегодишните договори за градба, согласно МСС 11 и Оддел 23, точки 17- 27 од МСФИ за МСЕ. Напис Договори за изградба 4.3.2019Превземи [embeddoc url=”https://profit.com.mk/wp-content/uploads/2019/12/Напис-Договори-за-изградба-4.3.2019.pdf” viewer=”google”]…