Девизно работење

0
387

Девизното работење со сите негови специфики, придружна документација и сметководствениот третман на настаните поврзани со девизното работење се во фокусот на овој напис.