Девизно работење

0
5532

Девизното работење со сите негови специфики, придружна документација и сметководствениот третман на настаните поврзани со девизното работење се во фокусот на овој напис. Девизно-работење-14.7.2020Download…