ДД-ОМА/1 и ДЛД-ОМА/1 поставени на е-даноци и е-пдд, рокот за поднесок продолжен до 14.12.2020

0
4881

Официјалните соопштенија достапни на Веб страницата на УЈП: Соопштение за ДД-ОМА/1 иСоопштение за ДЛД-ОМА/1…