Дводневен Webinar, 28.1 и 29.1: последни законски измени, нови обрасци и подготовка на годишна сметка и финансиски извештаи за 2020

0
5000

Кога?

 • 28.1, четврток и 29.1, петок, од 8:45 до 12:00 часот.

Како?

 • Online, за пријава сите заинтересирани може да го пополнат прашалникот подолу на страната, најдоцна до 26.1 (среда), 11:00 и ќе добијат инструкции за како да се приклучат кон советувањето.
 • Семинарот ќе биде максимално интерактивен и ќе оставиме простор за дискусија и прашања.

Теми

Ден 1:

 • Преглед на рокови и поднесоци во претстојниот период;
 • Државна поддршка: сметководствен третман;
 • Искористена државна поддршка согласно уредбите со законска сила и законските решенија: враќање, претворање во грант, обрасци;
 • Измени и дополнувања во Законот за данок на добивка;
 • Измени и дополнувања во Законот за данок на личен доход.

Ден 2:

 • Измени и дополнувања во ЗДДВ;
 • Нови обрасци поврзани со измените и дополнувањата во ЗДДВ;
 • Даночна контрола согласно Закон за даночна постапка во услови на пандемија и подготовка на годишни сметки и финансиски извештаи;
 • Растур, кало, крш и расипување: документирање, евидентирање и даночни импликации;
 • Попис, евиденција на кусоци и вишоци;
 • Годишна сметка и финансиски извештаи со нов образец „ДЕ“ – презентација на ексел алатка.

Цена?

 • 2.000 денари + 18% ДДВ, односно вкупно 2.360 денари по лице.

Пријава и податоци за уплата

За да се пријавите Ве молиме едноставно пополнете го прашалникот во прдолжение:

  Име и презиме на лицaтa кои се пријавуваат за присуство на семинарот:

  Фактурата да гласи на (доколку станува збор за правно лице или ТП наведете назив, ЕДБ и адреса):

  E-Mail:

  Мобилен телефон:

  Забелешки и коментари:

  Доколку сакате директно да извршите уплата истото можете да го сторите користејќи ги следните податоци:

  • Примач: Конто Профит ДООЕЛ Скопје
  • Адреса: Бул. Ј. Сандански 79а, локал 10, Скопје
  • ЕДБ: МК4030002446740
  • Трансакциски сметки:
   • 300-0000014524-17, Комерцијална Банка АД Скопје;
   • 210-0560987901-48, НЛБ Тутунска Банка АД Скопје.
  • Цел на дознака: Семинар јануари 2021 за *Име на лице*.

  За повеќе инфо контактирајте не на [email protected] или на еден од телефоните 02 609 1551 или 070 22 11 65.