Даночно ослободување за дадени донации во спорт (ваучерски систем) од аспект на член 30-а од Законот за данок на добивка

0
105

Со член 30-а од Закон за данокот на добивка (ЗДД), а во насока на поддршка на развојот на спортот и постигнувањето на спортски резултати пропишано е даночно поттикнувања односно ослободувања од данокот на добивка при давање на донации кон националните спортски федерации, спортските клубови, други правни лица кои имаат решение за вршење дејност спорт, како…

Оваа содржина е само за членови.
Најави се Пријави се