Даночно намалување за ДЛД за 2022 година

0
1912

Намaлувањето е објавено во Службен весник 303 од 31.12.2021. Даночното намалување по основ на доход од работа од плата, надоместоци на плата и пензија, месечно се утврдува во износ од 8.788 денари….