Даночни поттикнувања за ДДВ при промет на добра и услуги во ТИРЗ

0
4979

Технолошките индустриски развојни зони (ТИРЗ) се особено значајни кога станува збор за земјите во развој, како на пример Македонија. Целта со која зоните беа формирани кај нас е токму забрзување на економскиот развој со привлекување на странски и домашен капитал за развој на нови технологии и нивна примена во националната економија, зголемување на конкурентноста и…