Даночни поттикнувања за дадени донации и спонзорства од јавен интерес

0
294
Colorful alphabet balloons forming the word donate

Во овој напис ќе ги разгледаме даночните поттикнувања поврзани со донирањето од јавен интерес и тоа од аспект на Данокот на додадена вредност, данокот на добивка и данокот на личен доход како и спецификите кои се однесуваат на оваа проблематика. Прочитајте повеќе во написот подолу 👇 Даночни-поттикнувања-на-донација-и-спонзорство-6.11.2023Download Образецот (барањето) за враќање на данокот на додадена…