Градежништво и промет со недвижен имот од аспект на ДДВ

0
5865

Градежништвото е еден од столбовите на економијата и затоа е екстремно важно за растот и развојот на оваа дејност да се даде правилен даночен третман, пред се од аспект на ЗДДВ, на транскациите поврзани со градежиштвото. Во овој напис ќе се фокусираме токму на оваа тема. Механизмот за пренесување на даночна обврска согласно член 32-а,…