Градежништво и промет со недвижен имот од аспект на ДДВ

0
298

Градежништвото е еден од столбовите на економијата и затоа е екстремно важно за растот и развојот на оваа дејност да се даде правилен даночен третман, пред се од аспект на ЗДДВ, на транскациите поврзани со градежиштвото. Во овој напис ќе се фокусираме токму на оваа тема.

Механизмот за пренесување на даночна обврска согласно член 32-а, примената на соодветна даночна стапка при прометот со разни типови градежни објекти во различни ситуации, евиденцијата и даночниот третман на примените аванси, градењето по принцип „клуч на рака“ се само дел од темите кои ги опфаќаме во овој напис.