Годишна сметка за 2021 година за физички лица кои вршат самостојна дејност и трговци поединци

0
1664

Во нашето окружување појавата на физички лица кои вршат некаква економска активност е речиси секојдневие, без разлика дали дејноста ја вршат како трговци поединци (ТП) или самостојни вршители на дејност (СВД). Во овој напис ќе се осврнеме на финансиското известување токму кај овие субјекти. Годишна-сметка-за-2021-година-за-СВД-и-ТП-7.3.2022Download…