Годишен извештај за работењето на друштвото согласно ЗТД

0
4526

За жал кај нас годишниот извештај за работењето на друштвото (ГИРД), иако задолжителен согласно одредбите на ЗТД, во пракса ретко се подготвува кај микро и малите друштва, иако самиот ЗТД содржи прекршочни одредби врзани со ГИРД. Средните и големи ентитети вообичаено посериозно пристапуваат кон подготовката на извештаојот и истиот често го користат за да привлечат…