Враќање на ДДВ на посебни субјекти (член 46, 47, 48 и 49 од ЗДДВ)

0
3728

Во овој напис на едноставен начин ќе ја објасниме постапката за враќање на данок на додадена вредност на посебни субјекти – категории на даночни обврзници кои се опфатени со членовите од 46 до 49 во Законот за данокот на додадена вредност. Во категоријата посебни субјекти на кои по поднесено посебно барање до Управата за јавни…