Вонреден настан и виша сила од аспект на даночната легислатива

0
489

Во овој напис ќе се осврнеме на третманот коj даночната легислатива го наметнува на вонредните настани предизвикани од виша сила: поединечно од аспект на ЗДДВ, Законот за данок на добивка и ЗДЛД.

Целиот напис може да го преземете во продолжение: