Волонтерска работа – нормативни и даночни аспекти

0
418

Волонтерството претставува активност од поширок општествен интерес со која се придонесува за подобрување на квалитетот на животот со активно вклучување на луѓето во општествениот живот, како и за развој на хумано и рамноправно демократско општество. Со донесувањето на Законот за волонтерството Македонија се вклопи во добрите европски практики и ги усвои препораките на меѓународните организации….