Владини одлуки за определување на највисоки цени во трговија на мало на одделни хигиенски производи и овошје и зеленчук

0
466

Станува збор за две одделни одлуки, објавени во Службен весник 70/2023 и 71/2023 со кои се определуваат највисоките малопродажни цени на разни артикли (хигиенски производи и градинарски култури). Со првата одлука објавена во Службен весник 70/2023 од 30.3.2023 се определуваат највисоките цени во трговијата на мало нa следните производи: тоалетна хартија, влажни марамчиња, пелени за…