Владата објави јавен повик за доделување на финансиска поддршка на угостителите

0
2780

Повикот е објавен на Веб страницата на Владата….