Ваучери за туризам за вработени со низок доход

0
7797

Ваучер за туризам се издава на вработени лица со низок доход заради плаќање на искористена туристичка и угостителска услуга на сместување или услуга на сместување и исхрана во категоризирани угостителски објекти за сместување, преку даватели на туристички услуги, регистрирани вршители на туристичка дејност. Со уредбата со законска сила за издавање на ваучери за туризам на…