Важно известување на Веб страната на УЈП во врска со е-ПДД и нов портал е-УЈП

0
219

Целото соопштение ќе го најдете на следниот линк. Управата за јавни приходи информира дека со надградбата на системот е-Персонален данок се овозможи даночните обврзници – физички и правни лица кои за прв пат се регистрираат за цели на оданочување да се најавуваат преку https://e-ujp.ujp.gov.mk. Оваа нова веб платформа ќе овозможи даночните обврзници – корисници на информацискиот…