Ангажирање на физички лица за привремени и повремени работи (договори за дело и авторски договори) – нормативен и даночен третман

0
372

Доста честа појава кај нас е ангажирањето на лица кои не се во редовен работен однос кај работодавачот заради извршување на одредени работи преку т.н. „договори за дело“. Иако ова е широко распространета пракса, во овој напис би сакале да се посветиме на нормативните аспекти поврзани со овие типови на договори кои не треба да…