Агенцијата за заштита на лични податоци објави Информации за определување на офицер за заштита на личните податоци

0
2419
Personal information form with ballpoint pen

Со оглед на тоа што околу новиот Закон за заштита на личните податоци се појавија многу недоумици, особено во однос на тоа кои субјекти мора задолжително да назначат офицер за заштита на лични податоци (ОЗЛП), Агенцијата надлежна за спроведување на законските одредби излезе со конкретна објава на оваа тема. Целата објава ќе ја најдете на…